Vester Hæsinge Præstegård 1715 -2015

Præste-og kirkeliv i Vester Hæsinge - Sandholts Lyndelse sogne

Bogen kan købes på arkivet

Praestegaardens 300 aars jubilaeum