Ny Stenderup

Omkring år 1900 var der i Ny Stenderup 309 personer fordelt på 69 husstande. Det var næsten en fordobling af indbyggerantallet på 50 år, men der var også opført 43 nye hus/husmandssteder. Det bemærkes også i Fyns Amts landsbyregistering, at hus- og befolkningstilvæksten i Ny Stenderup i det 19. århundrede var langt over det normale. I første halvdel af 1900-tallet blomstrede foreningslivet.

I Ny Stenderup var der på grund af stor befolkningstilvækst basis for, at man selv kunne oprette foreninger, hvilket heller ikke blev forsømt, medens man i Gl. Stenderup for det meste havde relationer til Vester Hæsinge. I Ny Stenderup var det en stor begivenhed, da der blev opført en skole i 1903, og da Østrupgård i 1926 blev udstykket, blev det et vendepunkt for mange, der tidligere var arbejdsfolk på godset.

Nogle fik tillægsjord, andre fik foden under eget bord, da de overtog et statshusmandssted i Østrup.

I de årtier blev der ikke, på nær et par undtagelser i Ny Stenderup, opført nye huse, når man ser bort fra genopførte ejendomme.