Sandholts Lyndelse

Sandholts Lyndelse - denne lille landsby med ca. 250 indbyggere ligger ved foden af De fynske Alper, gemt lidt af vejen mellem de to Odense - Fåborg landeveje. Sandholts Lyndelse har, så langt tilbage skriftlige historiske kilder kan spores, været et selvstændigt sogn, hvor kirken såvel som alle byens gårde gennem århundreder har tilhørt sognets herregård Sandholt, og netop på grund af det tætte forhold mellem godset Sandholt og byen Lyndelse, er byen med tiden blevet kaldt for Sandholts Lyndelse og ikke det gængse Sønder Lyndelse (kontra Nørre Lyndelse).

Første gang, man støder på bynavnet Lyndelse er i 1438, og da er det skrevet i formen »Lunløza«, den første stavelse i Lyndelse må derfor formodes at betyde »lund«. Af de sidste stavelser, »else«, kan man se, at det er det samme som »løse«. Tidligere troede man, at løse betød græsgang, men ved fornyet forskning har man fundet frem til, at det måske i stedet betyder »en lille lysning i skoven«. Byer, der ender på »løse« eller »else« hører til vore ældste bynavne. De har især deres udbredelse på Fyn, Sjælland og Skåne, hvorimod de ikke kendes i Jylland, og disse stednavne er sandsynligvis opstået allerede engang i jernalderen. Dette er dog ingenlunde ensbetydende med, at landsbyen Lyndelse siden jernalderen har ligget, hvor den ligger i dag. Navnet kan være opstået længe før, der er opstået en landsby, og endvidere kan byen have haft sin oprindelse et andet sted, end den ligger i dag, idet det var almindeligt i jernalderen, at landsbyerne eller bopladserne bevægede sig fra sted til sted.