Vester Hæsinge

Vester Hæsinge sogn omgives af Sandholts Lyndelse, Øster Hæsinge, Håstrup, Jordløse og Sdr. Broby sogne. Den sydlige del ligger inden for de Fynske Alpers område (Ny og Gl. Stenderup) og er et højtliggende stærkt kuperet bakkeland, der med sine sandbakker (Butbjerg 116,4m), småskove og bugtede veje danner mange smukke partier og udsigter, ikke mindst fra landevejen ved Sollerup's sydspids, hvorfra der er et storartet overblik over Arreskov sø og landet nord og øst herfor. Den nordlige del af Sollerup. har ret jævne terrænformer og en vekslende jordbund, mellem Vester Hæsinge og Søby sø temmlig sandet. I Sollerup ligger skoven Bommerlund og ret store arealer med nåleskov samt et par moser (Rødeland, Posen).