Om Vester Hæsinge - Sandholts Lyndelse Lokalhistoriske Arkiv


Arkivet har til formål at indsamle, registrere, opbevare og formidle egnens historie, som vi alle er en del af.

Arkivet har til huse på Birkevej 15 (den tidligere skole) 

Arkivet  har åbent hver torsdag eftermiddag fra kl. 14.00 til 17.30, samt efter aftale.

Arkivet har bestået i over 35 år, og har i den tid indsamlet mange arkivalier, så vi råder over mange person- ejendoms- og foreningsop-lysninger. Vi har blandt andet en stor billedsamling på næsten 10.000 fotos.

Arkivet vil gerne hjælpe besøgende med så mange relevante oplysninger som muligt, derfor er det vigtigt, at vi til stadighed indsamler arkivalier, såsom billeder, foreningspapirer, ejendomsoplysninger, udklip og meget mere.

Arkivet glæder sig til at se, eller høre fra netop dig. Ingen aflevering er for lille, og alle opgaver er en udfordring.

Arkivet drives af frivillige kræfter og støttes økonomisk af Faaborg-Midtfyn Kommune.

Arkivet er foreningsdrevet og hører under Broby Lokalhistoriske Forening ligesom arkiverne i Sdr. Broby, Nr. Broby og Allested-Vejle.