Gl. Stenderup

Den lille landsby, Gammel Stenderup, af typen ”slynget vejby”, der ligger 10 kilometer nord for Faaborg, i læ af Svanninge Bakker, kendes langt tilbage i historien. Dengang hed den ikke Gl. Stenderup, men kun Stendrop (Stenderup). Navne, der ender på ”rup”, som betyder torp, er udflytterbyer, der er opstået i vikingetiden omkring år 800 - 1000. I de århundreder steg befolkningstilvæksten, og det fi k nogle til at flytte ud fra den oprindelige landsby for at tage uopdyrket jord i anvendelse. Man kan nemt forestille sig, at en bonde er flyttet ud fra Vester Hæsinge, da denne landsby er noget ældre end Stenderup, idet de allerældste stednavne ender på ”inge”. At man netop har valgt at flytte gården ud på denne plads, skyldes efter al sandsynlighed, at her var det livsvigtige vand i form af Dyrehavebækken. Siden blev flere gårde flyttet ud, eller der blev simpelthen opdyrket nyt land og bygget nye gårde, så man efterhånden har fået anlagt en hel lille landsby. Sten eller måske Stender eller noget i den retning kan være navnet på den første bonde, der flyttede ud. Det blev altså til Stens Torp (gård), efterhånden Stendrop og siden Stenderup.
Her i Stenderup er der ligesom i de omliggende egne fundet flere oldtidssager, der også indikerer, at der har boet mennesker her på disse egne de sidste 1000 år.