Arkivets udgivelser

Arkivet har udgivet bogen "Sandholts Lyndelse - landsbyen med sammenhold og styrke"i 2008.
Vester Hæsinge Brugsforenings jubilæum 2009.
Gl. Stenderup og Ny Stenderup. Landsbyliv før og nu 2011

Foldere

Trente Mølle. Læs mere...
Remset. Læs mere...

Bogen om Ny- og Gl. Stenderup udkom i december 2011.folkedansereinystenderup

Bogen er på 300 sider og illustreret med 644 billeder.Læseren begynder i Middelalderen, hvor den lille landsby Stenderup allerede var etableret. Landsbyen er beliggende 10 km nord for Faaborg ved Dyrehavebækken i nærheden af V. Hæsinge.
De ni fæstegårde havde skiftende ejere og fæstere gennem tiderne, men i 1794 skete der noget skelsættende. Landsbyen blev udskiftet og tre gårde fra Stenderup blev flyttet til Øvre Stenderup yderst i ejerlavet.
Fra den tid beskrives de forskellige gårde, deres overgang til selveje og ikke mindst frastykningen af jord, så der i løbet af en kortere årrække opstod en ny by, Ny Stenderup. Derefter blev den gamle landsby kaldt Gl. Stenderup.
I indbyggertal varede det ikke længe, inden Ny Stenderup var langt større end moderbyen, tilvæksten var uhørt i forhold til befolkningsvæksten på den tid.
Alle ejendomme og huse i Ny- og Gl. Stenderup er beskrevet indtil dato, og hvor det har været muligt er der også billeder fra før og nu.radrensningI Ny Stenderup blev der i 1920,erne fundet to stor armringe i det pureste guld, og igen i 1930'erne blev der fundet to ringe til. Den spændende historie om dette sensationelle fund kan man naturligvis også læse om i bogen. 
Især i Ny Stenderup blomstrede foreningslivet, og det skyldtes i høj grad, at man her fik en skole i 1904, og dermed havde man et sted at mødes. Foreningslivet, både landbrugsfagligt og kulturelt er indgående beskrevet, helt frem til den seneste forening, "Ny Stenderup Beboerforening" der så dagens lys i 2007.

Arkivets andre udgivelser:

Sandholts Lyndelse bind 2. Læs mere...
Brugsen 1909 - 2009 Jubilæumsskrift. Læs mere...

Bogen om Ny- og Gl. Stenderup er nu trykt, og du kan få en lille smagsprøve her:

 

-

Bogen kan bestilles hos Marie Kallehauge tlf. 6268 1258